Teaminschrijving

Ook met de Viking 2019 is er wederom de mogelijkheid voor een Teaminschrijving. Dat houdt voor de deelnemers in dat je niet alleen als individuele deelnemer kans maakt op een mooie herinnering aan de Viking 2019, maar ook als team.

Aan de volgende zaken moet worden voldaan:
1. Een team bestaat uit minimaal 3 en maximaal 5 equipes;
2. Een individuele equipe mag hooguit in 1 team uitkomen;
3. Binnen een team mogen zowel Expert-, Sport- als Toerklasse-equipes worden opgenomen;
4. Voor de teamprijs tellen de klasseringen van de 3 best presterende equipes van het team

Voorbeeld:
Van een team van 4 equipes zijn de individuele klasseringen 1, 3, 6 en 14.
Het teamtotaal is de som van de 3 beste klasseringen, in dit geval: 10.
Let wel, dat geldt voor Toer, Sport & Expert gecombineerd!
Het team met het laagste teamtotaal wordt winnaar van de teamprijs.

Inschrijving
Op de wedstrijddag is het mogelijk teams in te schrijven.

Nu inschrijven
Je teaminschrijving nu al regelen? Dat kan!
Gebruik hiervoor onderstaand formulier.