Droogrit – Viking 2018

Tijdens de droogrit is het Viking reglement 2018 van toepassing.


Algemeen
De droogrit is bedoeld om vast wat te oefenen voor de Viking. Er is geen competitie, de uitlegtekst is bijgevoegd. Maar eerst zelf construeren natuurlijk…

De droogrit bestaat uit 3 trajecten: Grensbenadering Gekleurde Wegen, Pijlen Gekleurde Wegen en Pijlen kortste, Punten op één na kortste route. Houd het reglement van de Viking bij de hand zodat je weet wanneer welke kleuren wegen gereden mogen worden, of daar nog een volgorde bij komt kijken, of je tegengesteld over de eerder gereden route mag rijden, wanneer je de kortste en de op één na kortste route moet rijden, enzovoort. Tip: bedenk dat je na een TC alle ‘voorkennis’ over de richting waarin wegen gereden zijn kwijt bent (alle wegen zijn na een TC dus weer ‘vrij’ om te gebruiken).

Er is een droogrit voor elke klasse. Het verschil zit ‘m in de moeilijkheidsgraad van de routeconstructie. Uiteraard staat het je vrij een droogrit te maken van een andere klasse dan die waarin je uitkomt.

Routecontroles
Om na te gaan hoe je het gedaan hebt noteer je tijdens de routeconstructie de routecontroles die langs de route staan, waarbij het niet
uitmaakt waar de punt van de vlag heen wijst en of de controle links of rechts van de weg staat: altijd noteren.

Rijopdrachten
Net als bij de Viking krijg je per traject een rijopdracht. In het Reglement staat hoe je het moet doen, in de rijopdracht wat je moet doen.

Download hier de droogrit expertklasse.
Download hier de droogrit sportklasse.
Download hier de droogrit toerklasse.

Oplossing & Uitleg
Download hier de oplossing & uitleg.