Assurantieverklaring

In de ritten- en rallysport is het gebruikelijk, zelfs verplicht dat je een ‘assurantieverklaring’ overlegt aan de organisatie. Zonder deze verklaring is het onmogelijk aan de rit/rally deel te nemen.

Wat behelst een assurantieverklaring en hoe kom je er aan?

In een assurantieverklaring staat dat de deelnemer is verzekerd voor het rijden van regelmatigheidsritten en regelmatigheidsrally’s. Bijna alle verzekeringsmaatschappijen geven zo’n verklaring af en u kunt deze gratis opvragen via uw tussenpersoon en is geldig gedurende de periode dat u uw premie heeft betaald. Meestal dus voor een jaar. Is het jaar om dan vraagt u gewoon weer een nieuwe verklaring of spreek met uw tussenpersoon af dat hij die automatisch meestuurt met uw nieuwe verzekeringsbewijzen. 90% van de verzekeringsmaatschappijen geeft zo’n assurantieverklaring probleemloos af. Geeft uw verzekeringsmaatschappij zo’n verklaring niet af dan kunt u gevoegelijk aannemen u dat u NIET goed verzekerd bent tijdens een rit of rally. Het is dan voor u veelal onmogelijk deel te nemen aan dergelijke ritten. U kunt het risico niet lopen dat u onverzekerd aan een rit of rally deelneemt. Dat kunt u uzelf en anderen niet aandoen. Krijgt u bij uw verzekeringsmaatschappij geen assurantieverklaring dan is het aan te bevelen een andere maatschappij te kiezen.**

Om de organisatie en andere deelnemers te vrijwaren van discussies achteraf bij schade of andere calamiteiten is zo’n assurantieverklaring natuurlijk een geweldige zekerheid.

De assurantieverklaring is er voor U en iedereen die aan de ritten- en rallysport deelneemt. Het is voor uw zekerheid en die van uw mede deelnemers.

Omdat we u niet direct willen verplichten een vrijwaring aan te schaffen, hoewel het een kleine moeite is en het geheel kosteloos is, kunt u voorlopig bij deelname aan ritten van SCN en het SHRT volstaan met een afschrift van uw verzekeringsbewijs, hoewel we de voorkeur geven aan een assurantieverklaring wat we dan ook warm aanbevelen. Het risico wat de organisatie en uw mededeelnemers lopen ingeval van alleen een afschrift van het verzekeringsbewijs is dat u denkt dat u goed verzekerd bent en dat niet bent voor ritten en rally’s, of in het ergste geval dat u weet dat u niet goed verzekerd bent en het risico neemt met alle mogelijke gevolgen van dien.

U begrijpt dat we u niet willen verplichten een assurantieverklaring aan te vragen, maar wat zou het mooi zijn als u allen deze verklaring zou willen en kunnen overleggen.

**Het SHRT kan u informeren welke maatschappijen in ieder geval een assurantieverklaring afgeven. Info: secretaris@saabhistoricrallyteam.nl