Rally Info

De historische rallysport wint aan populariteit.

En dat is begrijpelijk, want er zijn steeds meer bezitters van een klassieker die méér willen dan met hun glimmende bolide de dorpsstraat op en neer rijden. Die uit hun auto -en uit zichzelf- willen halen wat erin zit. Wie zich oriënteert op het rijden van rally’s, heeft vaak zijn licht al opgestoken bij vrienden en kennissen, die deze sport bedrijven. En weet inmiddels dat historisch rallyrijden iets heel anders is dan het jaarlijkse puzzelritje van de merkenclub of de personeelsvereniging: dat de adrenaline grote hoogten kan bereiken en dat er behoorlijk wat van auto, bestuurder en navigator wordt gevraagd. Maar wat precies? Deze informatie geeft antwoord op de meest gestelde vragen van toekomstige rallyrijders.

Wat is een historische rally?

De (historische) rallysport kent een lange traditie. Het vroeger veel gebezigde woord ‘rittensport’ is inmiddels door meer trendy benamingen vervangen, maar duidt nog steeds goed aan wat wordt bedoeld. Alhoewel er vele varianten op de basis bestaan, beschrijven we in dit antwoord de meest voorkomende opzet.
Tijdens een rally rijdt men in wedstrijdverband van start naar finish, volgens een voorgeschreven wijze en binnen een voorgeschreven tijdsspanne. De winnaar is degene die exact op het juiste tijdstip de juiste bestemming bereikt en hiervoor de juiste route heeft gekozen, wat te zien is aan zijn correct ingevulde wedstrijdkaart, waarop de juiste controles in de juiste volgorde vermeld staan.
Dat betekent niet dat hij het snelst heeft gereden of de kortste weg heeft weten te vinden. Het betekent wel dat hij het reglement van deze rally nauwkeurig heeft bestudeerd en tot op de letter heeft uitgevoerd. Voor diegene die nu een lichte teleurstelling voelt opkomen voegen we daar graag aan toe dat dit veel simpeler en saaier klinkt dan het is. Historische rally’s zitten meestal zo vernuftig in elkaar, dat het zelfs de meest ervaren cracks niet (meer) lukt om zonder strafpunten aan de finish te komen. Wat inhoudt dat zij dus -wellicht zelfs meerdere malen- een foute beslissing hebben genomen. De voorgeschreven gemiddelde snelheid van bijvoorbeeld 48 km/u betekende dan in werkelijkheid regelmatig fors doorrijden om nog binnen het tijdvenster te kunnen arriveren. Aan opwinding echt geen gebrek.
Het woord ‘historisch’ in dit verband duidt natuurlijk op de auto. Waar in moderne rally’s gebruik wordt gemaakt van een moderne, optimaal geprepareerde auto met hightech navigatieapparatuur, geldt dat in historische rally’s de deelnemende auto aan bepaalde ‘historische’ eisen moet voldoen, evenals het gebruikte instrumentarium. Maar daarover later meer.

Welke soorten rally’s zijn er?

U heeft tegenwoordig de keus uit een enorm breed aanbod aan historische rally’s. Een dagje in Friesland of ruim een week door Frankrijk. In mooi weer of door de sneeuw. Met zware competitie of het meer ontspannende type rally. Er zijn veel verschillende mogelijkheden, wat ook aan veel verschillende mensen de mogelijkheid biedt datgene te doen waar zij zich het meest bij thuis voelen. Het is belangrijk dat u vooraf goed bekijkt wat een bepaald evenement u biedt, zodat u de rally ook met succes kunt uitrijden. Zo lijkt de sportklasse van de Historic Tulpenrallye voor beginners wat ambitieus, terwijl een van de vele regionale toertochten wellicht te weinig biedt voor de meer ervaren equipes. In de bekende classic car magazines en op de rallykalender van de Dutch Historic Rally Club vindt u een overzicht van alle rally’s die verreden kunnen worden. Bij de organisatoren van deze rally’s kunt u dan meer informatie opvragen.
Er bestaat ook veel keus uit de verschillende systemen die een uitzetter kan hanteren. Zo kennen we de regelmatigheidsrally’s, waarbij tijd een rol speelt. Bij toerritten gaat het er om dat alle controlepunten worden aangedaan, maar is tijd geen factor. Ook daarover leest u meer in de specifieke informatie die de uitzetters van evenementen verstrekken.

Wat heb ik nodig om mee te doen?

Een auto, een bestuurder en een navigator. In de meeste gevallen zijn de auto en bestuurder al een ‘paar’, maar het komt ook voor dat de navigator de autobezitter is. Wie de auto ‘levert’ maakt niet uit. Het allerbelangrijkste is dat u als equipe goed samen kunt werken en daaraan vooral veel plezier beleefd. Op de stoel van een bestuurder moeten nu eenmaal hele andere dingen gebeuren dan op de stoel van de navigator. De bestuurder moet in de regel een goed stel oren hebben (en deze gebruiken als zijn navigator aanwijzingen geeft!), een niet te zware rechtervoet en af en toe bereid zijn het rempedaal te beroeren. De navigator zegt niet teveel maar precies de goede dingen, heeft een sterke maag en een heilig vertrouwen in de stuurmanskunst van zijn bestuurder. In de aanvulling ligt het succes, dus u moet vooral samen goed door één deur kunnen. Navigeren is een talent dat zich, al doende, ontwikkelt. Er zijn ook een aantal goede theorieboeken in de handel.

Welke eisen worden er aan de auto gesteld?

De meeste historische rally’s stellen een bepaalde leeftijdsgrens aan de auto. Bijvoorbeeld niet jonger dan 1970. Dat kan per rally verschillen. Het historische aspect telt zwaar, wat betekent dat de auto in een zo origineel mogelijke staat moet zijn. Ook de navigatieapparatuur die wordt gebruikt is aan bepaalde eisen gebonden. Zo mag er nagenoeg niets elektronisch in uw auto te vinden zijn, maar enkel mechanische (meet-)apparatuur. Per organisator kunnen ook deze regels verschillen. Wanneer u informatie over deelname aan een specifieke rally aanvraagt, worden daarin de exacte eisen voor auto en apparatuur vermeld.
U heeft voor deelname aan historische rally’s voor uw voertuig een Identity Card (IC) van de FIVA nodig . Die kunt u verkrijgen als uw auto 25 jaar of ouder is en voldoet aan de eisen van de zogenaamde Technische Code. Zonder IC kunt u niet starten en de organisator van de rally is verplicht voor de start van het evenement de deelnemende voertuigen te keuren op (o.a.) de aanwezigheid van een IC. Voor een exemplaar van de Technische Code en een aanvraagformulier voor een IC kunt u contact opnemen met de FEHAC in Maarsbergen. www.historischerallys.nl
Verder moet uw auto minimaal WA verzekerd zijn waarbij eventuele schades aan derden ontstaan tijdens rallyrijden ook gedekt zijn. U dient uw polis hierop goed na te kijken en eventueel een aanvullende verzekering af te sluiten, die rallyrijden met uw voertuig (in binnen en buitenland) dekt.
Hippo International biedt speciaal voor donateurs van het SHRT en leden van de Saabclub Nederland een verzekering aan die dekking biedt bij schade die is ontstaan tijdens deelname aan regelmatigheids- en behendigheids- wedstrijden binnen Europa. www.hippo-international.nl
Bij alle onder auspiciën van de FEHAC of KNAF georganiseerde evenementen dient u tevens een geldige Assurantieverklaring te overleggen. Meer informatie hierover vindt u op www.assurantieverklaring.nl

Wat zijn de spelregels?

De FIVA, oftewel Fédération Internationale des Véhicules Anciennes, is een belangrijk orgaan in het historisch rallyrijden. In Nederland wordt de FIVA vertegenwoordigd door de FEHAC en in België door BFOV. De FIVA schrijft in haar ‘Events Code’ de organisatoren van historische rally’s regels voor waar de evenementen aan moeten voldoen. Deze regels hebben o.a. te maken met veiligheid en naleving van de ‘historische waarde’, die tot uiting komen in de staat van de auto maar zeker ook in het (perfecte) weggedrag van bestuurders. De FIVA controleert deze evenementen ook met behulp van een waarnemer, een steward genaamd. Deze is aanwezig bij de technische keuring vooraf en tijdens de rally onderweg.
De FIVA vraagt dus van organisatoren een rally-reglement, dat aan strikte eisen voldoet.
Zo moeten er regels instaan voor de leeftijd en staat van het deelnemende voertuig, toegestane apparatuur en reclame, maar ook voor veilig weggebruik door deelnemers en eventuele bestraffingen, indien men die regels overtreedt. Het is zaak dat u dit reglement goed bestudeerd heeft en zich aan de regels houdt. Een slechte reputatie op dit gebied kan voor u persoonlijk tot uitsluiting van rally’s leiden, maar in breder verband ook tot een slechte naam van de sport. En daar schiet niemand iets mee op. De Events Code van de FIVA geldt dus als basis voor het reglement van de rally waaraan u deelneemt. Daarnaast bevat elk reglement informatie voor de navigator over de systemen die tijdens het evenement gebruikt worden en specifieke wedstrijdregels als tijdmetingen, strafpunten e.d.

Wat kost het?

Rallyrijden is niet echt goedkoop. De preparatie van de auto, het inschrijfgeld, de benzine onderweg, kosten voor overnachting en eten, noem maar op. Er zijn rally’s die een dag duren en waarvoor u met een relatief klein budget uit de voeten kunt. Maar u kunt ook een week door Europa of nog verder. De kosten zullen dan navenant oplopen. U vindt de deelnamekosten en eventuele extra kosten terug in de rally agenda en kunt dan altijd nog besluiten of u zich inschrijft.