Stichting Saab Historic Rally Team, gevestigd aan de Bennekomseweg 85 6871KC Renkum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.saabhistoricrallyteam.nl/contact/

Bennekomseweg 85
6871KC Renkum

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Saab Historic Rally Team verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@saabhistoricrallyteam.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Saab Historic Rally Team verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw aanmelding voor deelname aan een door ons georganiseerd evenement (lees: rally of kaartleescursus)
– Verzenden van een eventuele nieuwsbrief/mailing met betrekking tot een door ons georganiseerd evenement (lees: rally of kaartleescursus)
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Saab Historic Rally Team neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Saab Historic Rally Team) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Saab Historic Rally Team bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wij bewaren uw inschrijfgegevens voor de duur van 2 jaar na afloop van een evenement om te borgen dat wij over de benodigde gegevens beschikken, mocht dit in de afhandeling van het evenement nodig zijn.

Daarnaast publiceren wij op onze site de uitslag van onze evenementen. Hierin worden alleen voor- en  achternaam opgenomen van de navigator en bestuurder en geen contactgegevens. Deze uitslagen blijven gedurende maximaal 5 jaar zichtbaar op onze site.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Saab Historic Rally Team verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Voor het verbeteren van onze website houden wij statistieken bij, zoals bezoekaantallen, bezoekfrequentie, geografische locaties. Daarnaast gebruiken wij de data voor het plaatsen van gerichte informatie en aanbiedingen en het verder optimaliseren van onze dienstverlening. Deze informatie is echter algemeen van aard en valt niet te herleiden tot de individuele, persoonlijke bezoeker.

Wij maken op onze websites gebruik van ‘cookies’. Een cookie is een klein bestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen om u te kunnen herkennen als u de site opnieuw bezoekt. U kunt de browser zo instellen dat u bericht krijgt dat een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is.

Functionele/Noodzakelijke cookies
Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics om rapportages te krijgen over onder andere hoe bezoekers de website gebruiken, het gebruik van de zoekmachine en welke pagina’s bezoekers bekijken op de website. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Je IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Lees de privacyverklaring van Google om te lezen wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

Sociale media
Op deze website kunnen buttons worden opgenomen om inhoud te kunnen delen op sociale netwerken zoals Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van deze sociale netwerken zelf afkomstig zijn en zelf cookies kunnen plaatsen. Wij hebben hier geen invloed op. Meer informatie over wat de verschillende sociale media met deze gegevens doen vind je in de privacyverklaringen van de betreffende netwerken.

Verwijderen en weigeren van cookies
Via de browserinstellingen op uw computer kunt u reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser. Hieronder leest u hoe dit voor uw browser werkt:
• Internet Explorer 
• Microsoft Edge
• Mozilla Firefox
• Google Chrome
• Safari
• Opera

Het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u deze handeling zo vaak als nodig te herhalen.

Links
Onze website bevat links naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de manier waarop andere websites de privacy van de bezoekers waarborgen, noch voor de inhoud van deze websites.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@saabhistoricrallyteam.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Stichting Saab Historic Rally Team zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Saab Historic Rally Team neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@saabhistoricrallyteam.nl