Poll

Wat weerhoudt u ervan deel te nemen aan het SHRT-voorjaarsevenement:

a. de kosten (door de lengte van de rit zijn inschrijf- en brandstofkosten me te hoog)0%
b. ik kies liever voor een DHRC-rally in die periode van het jaar0%
c. die uitzetter(s) zijn alsmaar hetzelfde en daarmee de rally ook0%
d. ik heb überhaupt geen behoefte aan een voorjaarsevenement naast de Viking in het najaar0%