KLK 2: pittig, maar leerzaam!

Zaterdag 7 september was in Echteld KLK 2: Joep Wanders heeft ‘s ochtends een toelichting gegeven op samenwerking tussen navigator en bestuurder, met ons het reglement doorgenomen en samen met de deelnemers “droog” geoefend om de toepassing van het reglement nader toe te lichten. Er is daarbij met name stil gegaan bij het systeem “pijlen gekleurde wegen”.

Na een prima verzorgde lunch (met rallykroket) is iedereen het geleerde in de praktijk gaan brengen. Waar we starten met een lekker zonnetje, zorgde wat acute plensbuien hier voor nog wat extra uitdaging. Iedereen was op tijd terug, zodat er meer dan voldoende tijd was voor de toelichting na afloop. Uit de reacties ter plekke bleek al dat niet iedereen de beoogde route geheel op die manier had gereden. Dat was uiteraard ook de bedoeling van deze oefenrit, want van fouten leer je het meeste!

Bij het nakijken van de rit, viel op dat er ook veel verschillende fouten zijn gemaakt. Ook de moeilijke situaties zijn steeds door een aantal equipes prima opgelost, terwijl die dan weer op andere punten net een andere dan de bedoelde oplossing kozen. Wat opviel was dat relatief veel mensen de eerste 2 situaties niet correct hebben opgelost (de ononderbroken lijn in de bol-pijl en de eerste “pijlen gekleurde wegen situatie”, direct na de regelmatigheidsproef).

Hetzelfde geldt voor de latere controle N en de E-H-D combinatie. Ook de allerlaatste stempel was voor veel deelnemers nog net een brug te ver… De regelmatigheidsproef liet een divers beeld zien, 1 equipe op 0 seconde! en de nodige equipes binnen een hele nette marge, maar ook equipes die ver buiten de tijd binnen zijn gekomen. Nu zaten ook hier wel de nodige “gemenigheidjes” in, waardoor het niet alleen ging om de juiste gemiddelde snelheid, maar ook de juiste route rijden nog de nodige scherpte vroeg.

De belangrijkste 2 “lessen” waren dan ook:
1. scherp zijn en blijven van  start tot finish.
2. bij pijlen gekleurde wegen de route overzichtelijk maken (“punten x en y bepalen”) en dan heel consequent alle mogelijkheden checken.

Hier vinden jullie de uitslag.
En de uitleg is hier te vinden.

Els Weiler

Voorzitter/Teamcaptain Saab Historic Rallyteam