Samenwerking SCN-SHRT m.b.t. organisatie evenementen stopt

Langs deze weg willen wij jullie informeren dat de samenwerking tussen Saab Club Nederland en Saab Historic Rally Team is gestopt.

Na een jarenlange intensieve en succesvolle samenwerking, hebben wij helaas moeten constateren dat het voortzetten daarvan niet langer haalbaar is gebleken. Dat betekent dat de organisatie van de KLK’s en Viking niet langer door het SHRT zal worden verzorgd. Voor verdere informatie over deze evenementen verwijzen wij jullie graag naar de site van SCN.

Dit betekent echter niet dat we niet verder gaan als SHRT. Het organiseren van evenementen was weliswaar een belangrijk onderdeel van onze activiteiten, maar zeker niet het enige. Wij zien nog steeds kansen om als team verder te gaan met onze doelstelling om de rallysport in het algemeen en onder Saab-rijders in het bijzonder verder uit te dragen. Zo gaat ons team gewoon verder en zul je ons (inclusief herkenbare blauwe jassen) gewoon blijven tegen komen op allerhande evenementen en helpen we jullie graag op weg als er vragen zijn!

Graag bedanken we jullie als (oud) deelnemers voor jullie deelnames, enthousiasme en gezelligheid en graag tot ziens!
Tot slot willen wij langs deze weg ook onze sponsoren bedanken voor de jarenlange steun!

Met vriendelijke groet,

Namens het SHRT-bestuur,
Els Weiler, voorzitter Saab Historic Rally Team