Primeur bij de Vikingrit 2014: de Teaminschrijving

Ontwerpen_Viking_Logo_2014Naar aanleiding van zeer welkome geluiden uit ons deelnemersveld hebben we besloten om voor de Vikingrit 2014 de Teaminschrijving te introduceren. Dat houdt voor de deelnemers in dat je niet alleen als individuele deelnemer kans maakt op een mooie herinnering aan de Vikingrit 2014, maar ook als team.

Aan de volgende zaken moet worden voldaan:
1. Een team bestaat uit minimaal 3 en maximaal 5 equipes;
2. Een individuele equipe mag hooguit in 1 team uitkomen;
3. Binnen een team mogen zowel Sport- als Toerklasse-equipes worden opgenomen;
4. Voor de teamprijs tellen de klasseringen van de 3 best presterende equipes van het team

Voorbeeld:
Van een team van 4 equipes zijn de individuele klasseringen 1, 3, 6 en 14.
Het teamtotaal is de som van de 3 beste klasseringen, in dit geval: 10.
Let wel, dat geldt voor Toer & Sport gecombineerd!
Het team met het laagste teamtotaal wordt winnaar van de teamprijs.

Inschrijving
Op de wedstrijddag is het mogelijk teams in te schrijven.
Bekijk hier de teams die zich al aangemeld hebben.

Nu inschrijven
Je teaminschrijving nu al regelen? Dat kan!
Gebruik hiervoor onderstaand formulier.