SVC 2014 – Een kijkje in de keuken

Zondag 23 maart starten we vanuit het fraai gelegen hotel-restaurant De Rosep nabij Oisterwijk voor de SAAB Voorjaarschallenge. De rit kent 2 zgn. secties: een ochtend- en een middagsectie.

De ochtendsectie bestaat uit 2 trajecten. We beginnen met een lang traject Grensbenadering Gekleurde Wegen, een systeem dat ook gebruikt werd tijdens de laatste Viking. Het principe is eenvoudig: benader de op de kaart aangebrachte grenslijn zo dicht mogelijk zonder ‘m te kruisen, maar gebruik daarbij geen (deels) witte wegen. Feitelijk komt het er dus op neer dat je alle witte weggedeelten als niet op de kaart aanwezig dient te beschouwen. Behalve dat dat soms goed opletten is (er zijn bijvoorbeeld wegen die deels geel, deels wit zijn), is het ook een praktische keuze van de uitzetter. Het gebied waarin we rijden kent erg veel zandwegen (witte wegen op de kaart), die lang niet allemaal te rijden zijn. Die allemaal afkruisen levert een rommelige kaart op en de grenslijn pal langs de te rijden route tekenen levert meer een soort ingetekende lijn op (die pal naast de weg ligt) en dus minder uitdaging voor de kaartlezer bij het vinden van de ideale route.

Hieronder een voorbeeld. Teken de route in tussen TC1 en TC2. (Gekleurde) wegen mogen in beide richtingen in de route opgenomen worden. De oplossing zie je door op de afbeelding te klikken.

Oefening-SVC2014-opgaveKlik op de afbeelding voor de oplossing.

Middenin het traject Grensbenadering Gekleurde Wegen krijgen de deelnemers een regularity.

Tip: zorg ervoor dat de route van de start van de regularity tot TC2 ingetekend is als je aan de regularity begint…

Na TC2 volgt een traject Ingetekende Lijn met barricades (BARIL), dat iedereen terugbrengt naar de startlocatie, alwaar een welverdiende lunch wacht. Na de lunch gaan we op de Tulpenrallyetoer. Dat wil zeggen: de kaartleessystemen zijn dezelfde als die bij de Tulpenrallye gebruikt worden. Om te beginnen een traject Pijlen & Punten, waarin geldt dat pijlen en punten maar éénmaal in de route mogen worden opgenomen, namelijk als ze aan de beurt zijn. In alle andere gevallen blokkeren de pijlen en punten de eronder liggende weg. De overige wegen mogen maar in één richting bereden worden, namelijk de richting waarvoor je kiest als je de weg voor de eerste maal gaat berijden.

Wil je eens oefenen met dat systeem? Ga dan naar de website van de ABC-Rally: www.abc-rally.nl en klik op de kaart van Frankrijk rechts bovenin. Nadat je de oefening gedaan hebt, kun
je met de uitleg die je ook onder de kaart van Frankrijk vindt nagaan hoe je het gedaan hebt.

Na TC5 start de Toerklasse met een traject Ingetekende Lijn dat hen terugvoert naar de finish bij De Rosep. De Sportklasse krijgt vóór ze kunnen beginnen aan de Ingetekende Lijn nog een kort traject volgens het systeem Pijlen & Punten. De kaart wordt pas uitgereikt als je voor dit traject van start gaat, zodat niemand van te voren de route heeft kunnen intekenen en de kansen dus voor iedereen gelijk zijn. Het is een kort traject met een korte rijtijd. Route intekenen of niet…?

Het laatste traject van de SVC is dus een Ingetekende Lijn. Zonder barricades. Simpel dus! Of toch niet zo gemakkelijk als het lijkt…?

Kom erachter door lekker mee te doen op zondag 23 maart. Het gaat een topdag worden en de fraaie omgeving van Oisterwijk alleen al maakt het de moeite waard de route van de SVC te rijden!

Hartelijke groet, Joep Wanders.