“We are many, we are SAAB”

MASSALE STEUNBETUIGINGEN SAAB OP 14 EN 15 JANUARI


Eemnes – Als een reactie op het faillissement van Saab, heeft een groep Saabliefhebbers in het weekend van 14 en 15 januari opgeroepen wereldwijd meetings te organiseren om zo steun te betuigen aan Saab en zijn voormalige werknemers. De enthousiaste reacties laten eens te meer zien, dat ondanks de donkere wolken boven het merk, Saab springlevend is.

Voor de Saab Club Nederland, Saabforum.nl en Saabsunited.com was het faillissement van Saab de aanleiding om iedereen die het merk een warm hart toedraagt, op te roepen deel te nemen aan een bijeenkomst op 14 of 15 januari. De oproep was succesvol: inmiddels organiseren 32 landen Saab-meetings en in totaal zullen in het weekend van 14 en 15 januari 63 evenementen worden gehouden. De verwachting is, dat het aantal landen en het aantal bijeenkomsten nog verder zullen toenemen.

In Nederland hebben zo’n 330 Saab-rijders zich via de speciaal voor het evenement in het leven geroepen website (outside-saab.com) aangemeld. Ook hier verwachten de organisatoren nog een aanzienlijke toename van liefhebbers, twee jaar geleden werd een vergelijkbaar initiatief in Nederland immers door 900 Saabs bezocht. Wereldwijd vonden toen 70 konvooien plaats.

Een van de mensen achter de wereldwijde actie, Nic Schellekens over het nieuwe initiatief: “Het faillissement van Saab kwam hard aan bij de grote groep Saab-liefhebbers en bij de duizenden mensen die direct en indirect van Saab afhankelijk zijn. Om die mensen een steuntje in de rug te geven, willen wij opnieuw ons enthousiasme voor Saab uitdragen. Dit keer met wereldwijde bijeenkomsten. Door zoveel mogelijk liefhebbers bij elkaar te brengen, willen wij de wereld laten zien dat Saab misschien wel failliet is, maar het merk nog springlevend. Zie het als een positief signaal richting de partijen die Saab kunnen helpen om een doorstart te maken. Het merk verdient een overlevingskans.”

Onder de leuze ‘We are many, we are SAAB’ worden zoveel mogelijk Saab-liefhebbers wereldwijd opgeroepen om in het weekend van 14 en 15 januari 2012 bij elkaar te komen. De Nederlandse bijeenkomst wordt op zondag 15 januari gehouden in Hangaar2 op Vliegkamp Valkenburg bij Leiden.

Waar? Hangaar2 op Vliegkamp Valkenburg.

Website: www.hangaar2.nl

Adres: 1e Mientlaan/Wassenaarseweg 75, 2223 LA Katwijk (voor navigatie postcode of 1e Mientlaan invoeren)

Via de website www.outside-saab.com, twitter www.twitter.com/OutsideSaab en Facebook WeAreSaab zijn de laatste ontwikkelingen te volgen.


Schrijf je in via de knop “Boek nu”!
Graag één ticket per auto.

Let op: Deelname geschiedt geheel voor eigen rekening en risico. De organisatie kan op geen enkele wijze verantwoordelijk gesteld worden voor enige schade direct of indirect geleden tijdens deelname aan dit evenement.

Boek nu »


Bijschrift:
Speciaal voor de bijeenkomst zijn stickers gemaakt. De boodschap laat niets aan duidelijkheid te wensen over: ‘ We are many, we are Saab’.